SiDLY Care

 

SiDLY Care jest połączeniem prostoty i wygody. Dzięki dyskretności i łatwości użycia nie zakłóca
wykonywania codziennych czynności. Zwiększa poczucie bezpieczeństwa, pozwala na systematyczność pomiarów, bieżący monitoring, swobodę funkcjonowania i niezależność. Opiekunowi daje możliwość wykonywania codziennych obowiązków, a jednocześnie przekonanie, że odległość nie ma znaczenia dla opieki nad bliskimi.

 

Produkt rekomendowany dla osób, które:

  • mieszkają samotnie lub,
  • z uwagi na wiek bądź obciążenia zdrowotne narażone są na upadek, zasłabnięcie, zawał albo udar
  • są chore np. na epilepsje lub posiadany stopień niepełnosprawności
    może być przyczyną upadków bądź utraty przytomności
  • przechodzą hospitalizacje
  • chorują na otyłość

 


FUNKCJE URZĄDZENIA

Regularny pomiar rytmu serca, dzięki funkcji HeartSecure

To pierwsze urządzenie wearable, które wspiera lekarza w opiece nad pacjentem zarówno przed zabiegami kardiologicznymi, bezpośrednio po nich, a także w procesie rekonwalescencji. Umożliwia regularny, 24 godzinny monitoring pracy serca, co ma ogromne znaczenie w trakcie telerehabilitacji kardiologicznej. Pełna mobilność urządzenia daje szansę zarówno lekarzowi jak i pacjentowi na wykonanie badań bez ograniczania swobody. Opaska telemedyczna SiDLY jest to pierwsze takie urządzenie, które daje możliwość monitoringu prób wysiłkowych osób starszych. Dzięki tej funkcji seniorzy mogą być badani nawet podczas spacerów, czy wykonywania codziennych czynności.


Badanie temperatury skóry, dzięki funkcji SkinWatcher

Badanie temperatury skóry wykonywane dzięki tej funkcji umożliwia monitoring pacjenta w różnych stanach pozabiegowych. Jest to szczególnie ważna funkcja, często wykorzystywana w renomowanych klinikach hematologicznych i onkologicznych w opiece nad osobami po przeszczepie. Aby obserwować temperaturę skóry pacjenta personel medyczny nie musi zwiększać ilości obchodów, a także wybudzać chorego. Pełna mobilność i automatyzacja pozwala na 24-godzinny monitoring i reakcję nawet, gdy pacjent śpi i nie jest świadom wystąpienia gorączki.


Reaguj na upadek, dzięki funkcji SmartDetector

Zapewnienie pacjentowi bezpieczeństwa jest szczególnie istotne w przypadku opieki nad osobami starszymi i mającymi trudności z poruszaniem się. Ta funkcja umożliwia zdalne monitorowanie ruchu pacjenta podczas przebywania w pokoju, wyjścia do toalety, spaceru czy innej aktywności. Dzięki tej opcji możesz szybko dowiedzieć się, czy pacjent nie zemdlał lub nie przewrócił się. Automatyczny alarm uruchamiający się w takiej sytuacji powiadomi Cię o zagrożeniu, a szybka reakcja pozwoli zapobiec jego przykrym konsekwencjom, takim jak urazy ciała czy nawet śmierć.


Przycisk SOS, dzięki funkcji CareButton

Ta funkcja w pełni prezentuje nowe oblicze systemów przywoławczych. Wyposażone w nią opaski SiDLY Care jako pierwsze na świecie, w pełni mobline urządzenia dokonujące regularnych pomiarów medycznych, pacjent może nosić na ręku jak zegarek. Mobilność i automatyzacja pracy wspierają lekarza w zapewnianiu pacjentom maksimum bezpieczeństwa i pewności specjalistycznej opieki, gdziekolwiek się znajdują bez konieczności angażowania dodatkowego personelu medycznego, czy obarczania pacjenta skomplikowanymi w użyciu urządzeniami.


Zlokalizuj chorego, dzięki funkcji LocationTracker

Umiejętność szybkiej lokalizacji chorego jest szczególnie istotna w sytuacji zagrożenia jego zdrowia. Funkcja LocationTracker jest całkowicie automatyczna i pomaga w wykryciu miejsca pobytu pacjenta, gdy użyje on przycisku CareButton, lub zostanie wykryty upadek, omdlenie. Uruchomienie tym samym alarmu (Upadek lub SOS) daje możliwość odnalezienia chorego, nawet gdy on sam nie będzie potrafił określić gdzie się znajduje.


Sprawdzaj, czy chory ma założoną opaskę, dzięki funkcji BandMode

Innowacyjność tej funkcji pozwala lekarzowi na zdalne monitorowanie użytkowania opaski. Dzięki BandMode, w każdej chwili możesz sprawdzić, czy pacjent ma na sobie urządzenie, czy dokonywanie są pomiary, a co za tym idzie czy chory jest pod należytą opieką i nie zagraża mu niebezpieczeństwo.


Monitoruj zażycie leków, dzięki funkcji PillManage

Dzięki tej funkcji możesz wyznaczyć godziny przyjęcia leków swoim pacjentom na platformie on-line. Opaska będzie przypominać chorym o konieczności zażycia leków według Twoich wytycznych. Platforma internetowa umożliwia zarządzanie dziennymi dawkami leków, monitorowanie ich przyjęcia, a także wykonywanie odpowiednich zestawień pomocnych w planowaniu dalszej terapii.


Telerehabilitacja pacjenta, dzięki funkcji StepChecker

Funkcja ta umożliwia badanie dziennej aktywności pacjenta, co jest szczególnie ważne w procesie rehabilitacji. Urządzenie pozwoli na prowadzenie zdalnej terapii, co jest szczególnie ważne podczas rehabilitacji pacjentów np. demencyjnych, wśród których aktywność wspiera walkę z chorobą. Lekarz wyznacza dzienną normę i kontroluje jej wykonanie.


Badaj przyczyny złego samopoczucia, dzięki funkcji AirMonitor

Dowiedz się skąd bierze się Twoje złe samopoczucie. Dokonuj pomiarów medycznych, a także monitoruj warunki atmosferyczne takie, jak ciśnienie atmosferyczne. Dzięki funkcji AirMonitor przekonasz się, czy Twoja niedyspozycja jest spowodowana przez otaczające Cię środowisko, czy inne czynniki.