SiDLY Care

 

Opaska alarmowa, medyczna na ręke dla seniora

SiDLY Care jest połączeniem prostoty i wygody. To funkcjonalna opaska medyczna na rękę, która – dzięki dyskretności i łatwości użycia – nie zakłóca wykonywania codziennych czynności. Zegarek SOS dla seniora zwiększa poczucie bezpieczeństwa dzięki funkcji lokalizatora. Pozwala na systematyczność pomiarów zdrowotnych, bieżący monitoring funkcji życiowych, ale równocześnie gwarantuje swobodę funkcjonowania i niezależność. Opiekunowi daje możliwość wykonywania codziennych obowiązków, a jednocześnie przekonanie, że odległość nie ma znaczenia dla opieki nad bliskimi.

 

Opaska monitorująca aktywność i funkcje życiowe rekomendowana jest dla osób, które:

  • mieszkają samotnie;
  • z uwagi na wiek bądź obciążenia zdrowotne narażone są na upadek, zasłabnięcie, zawał albo udar;
  • są chore np. na epilepsję; lub posiadany stopień niepełnosprawności;
    może być przyczyną upadków bądź utraty przytomności;
  • przechodzą hospitalizację;
  • chorują na otyłość.

 


FUNKCJE URZĄDZENIA

Opaska SOS dla seniora posiada funkcję HeartSecure, która umożliwia regularny pomiar rytmu serca.

To pierwsze urządzenie wearable, które wspiera lekarza w opiece nad pacjentem zarówno przed zabiegami kardiologicznymi, bezpośrednio po nich, a także w procesie rekonwalescencji. Umożliwia regularny, 24 godzinny monitoring pracy serca, co ma ogromne znaczenie w trakcie telerehabilitacji kardiologicznej. Pełna mobilność urządzenia daje szansę zarówno lekarzowi, jak i pacjentowi, na wykonanie badań bez ograniczania swobody. Opaska telemedyczna SiDLY to pierwsze takie urządzenie, które daje możliwość monitoringu prób wysiłkowych osób starszych. Dzięki tej funkcji seniorzy mogą być badani nawet podczas spacerów. Opaska dla seniora nie ogranicza użytkownika w czasie wykonywania codziennych czynności.


Badanie temperatury skóry, dzięki funkcji SkinWatcher

Badanie temperatury skóry wykonywane dzięki tej funkcji umożliwia monitoring pacjenta w różnych stanach pozabiegowych. Jest to szczególnie ważna funkcja, często wykorzystywana w renomowanych klinikach hematologicznych i onkologicznych w opiece nad osobami po przeszczepie. Aby obserwować temperaturę skóry pacjenta, personel medyczny nie musi zwiększać ilości obchodów, a także wybudzać chorego. Pełna mobilność i automatyzacja pozwala na 24-godzinny monitoring i reakcję nawet, gdy pacjent śpi i nie jest świadom wystąpienia gorączki. To dlatego opaski na rękę dla osób starszych są tak pomocne w procesie leczenia czy rekonwalescencji pacjenta.


Reaguj na upadek, dzięki funkcji SmartDetector

Zapewnienie pacjentowi bezpieczeństwa jest szczególnie istotne w przypadku opieki nad osobami starszymi i mającymi trudności z poruszaniem się. Opaska alarmowa dla seniora z funkcją SmartDetector umożliwia zdalne monitorowanie ruchu pacjenta podczas przebywania w pokoju, wyjścia do toalety, spaceru czy innej aktywności. Dzięki tej opcji możesz szybko dowiedzieć się, czy pacjent nie zemdlał lub nie przewrócił się. Automatyczny alarm uruchamiający się w takiej sytuacji powiadomi Cię o zagrożeniu, a szybka reakcja pozwoli zapobiec jego przykrym konsekwencjom, takim jak urazy ciała czy nawet śmierć.


Przycisk SOS, dzięki funkcji CareButton

Ta funkcja w pełni prezentuje nowe oblicze systemów przywoławczych. Wyposażone w nią opaski na rękę dla osób starszych SiDLY Care, jako pierwsze na świecie w pełni mobilne urządzenia dokonujące regularnych pomiarów medycznych, pacjent może nosić na ręku jak zegarek. Mobilność i automatyzacja pracy wspierają lekarza w zapewnianiu pacjentom maksimum bezpieczeństwa i pewności specjalistycznej opieki, gdziekolwiek się znajdują bez konieczności angażowania dodatkowego personelu medycznego, czy obarczania pacjenta skomplikowanymi w użyciu urządzeniami.


Zlokalizuj chorego, dzięki funkcji LocationTracker

Umiejętność szybkiej lokalizacji chorego jest szczególnie istotna w sytuacji zagrożenia jego zdrowia. Funkcja LocationTracker jest całkowicie automatyczna i pomaga w wykryciu miejsca pobytu pacjenta, gdy użyje on przycisku CareButton, lub zostanie wykryty upadek, omdlenie. Opaska GPS dla seniora od razu alarmuje opiekunów o zaistniałej sytuacji (Upadek lub SOS) i daje możliwość odnalezienia chorego, nawet gdy on sam nie będzie potrafił określić gdzie się znajduje.


Sprawdzaj, czy chory ma założoną opaskę, dzięki funkcji BandMode

Innowacyjność tej funkcji pozwala lekarzowi na zdalne monitorowanie użytkowania opaski. Dzięki BandMode, w każdej chwili możesz sprawdzić, czy pacjent ma na sobie urządzenie, czy dokonywanie są pomiary, a co za tym idzie, czy chory jest pod należytą opieką i nie zagraża mu niebezpieczeństwo.


Monitoruj zażycie leków, dzięki funkcji PillManage

Dzięki tej funkcji możesz wyznaczyć godziny przyjęcia leków swoim pacjentom na platformie on-line. Opaska SOS dla seniora z funkcją PillManage będzie przypominać choremu o konieczności zażycia leków według Twoich wytycznych. Platforma internetowa umożliwia zarządzanie dziennymi dawkami leków, monitorowanie ich przyjęcia, a także wykonywanie odpowiednich zestawień pomocnych w planowaniu dalszej terapii.


Telerehabilitacja pacjenta, dzięki funkcji StepChecker

Funkcja ta umożliwia badanie dziennej aktywności pacjenta, co jest szczególnie ważne w procesie rehabilitacji. Urządzenie pozwoli na prowadzenie zdalnej terapii, co jest szczególnie ważne podczas rehabilitacji pacjentów np. demencyjnych, wśród których aktywność wspiera walkę z chorobą. Lekarz wyznacza dzienną normę i kontroluje jej wykonanie.


Badaj przyczyny złego samopoczucia, dzięki funkcji AirMonitor

Dowiedz się, skąd bierze się Twoje złe samopoczucie. Dokonuj pomiarów medycznych, a także monitoruj warunki atmosferyczne takie jak ciśnienie atmosferyczne. Dzięki funkcji AirMonitor, którą posiada opaska dla seniora SiDLY Care, przekonasz się, czy Twoja niedyspozycja jest spowodowana przez otaczające Cię środowisko, czy inne czynniki.