Udar mózgu

29 października przypada Światowy Dzień Udaru Mózgu, który ustanowiony został przez Światową Organizację Udaru Mózgu (World Stroke Organization) w celu uświadamiania społeczeństwa, że udar mózgu jest coraz częściej dotykającym problemem.

Statystyki nie są przychylne. W Polsce rocznie 60 tyś. osób doznaje udaru mózgu a to oznacza, że średnio co osiem minut dotyka to jedną osobę. Na świecie szacuje się, że co szósta osoba dozna udaru mózgu.

I chociaż w Polsce jest to duża liczba osób nie odbiega ona od średniej europejskiej. Gorzej sytuacja wygląda, jeżeli przyjrzymy się śmiertelności oraz niepełnosprawności osób po udarze mózgu.

Śmiertelność w Polsce wynosi 40% zaś w krajach Europy Zach. kształtuje się na poziomie od 18% do 25%. To znaczna i bardzo niekorzystna dla nas różnica.

Podobnie sytuacja wygląda w przypadku wskaźnika niepełnosprawności chorych po udarze. W krajach wysoko rozwiniętych około 50% chorych pozostaje niepełnosprawnymi, w Polsce współczynnik ten wynosi aż 70%.

Przyczyny tak niekorzystnych wyników spowodowane są głównie:

  • zbyt długim odstępem czasu od chwili wystąpienia pierwszych objawów do momentu rozpoczęcia leczenia (leczenie powinno rozpocząć się w czasie nie dłuższym niż 4 godziny licząc od wystąpienia pierwszych objawów)
  • brakiem wiedzy jak rozpoznać udar

Czas w przypadku udaru ma duże znaczenie. Jeżeli wystąpi on u osoby mieszkającej samotnie to szanse na szybką pomoc są niewielkie. Polecamy urządzenie telemedyczne z funkcją teleopiekuńczą, które może pomóc i poinformować bliskie osoby, że wydarzyło się u nas coś niedobrego. I w efekcie skrócić czas udzielenia pomocy od kilku do kilkunastu minut. Czytaj więcej…

Wiedza w zakresie rozpoznania udaru jest najważniejsza. Na szczęście jest coraz więcej różnego rodzaju kampanii społecznych, które zwracają uwagę na ten temat. Polecamy zapoznać się z informacjami umieszczonymi na poniższych portalach:

Kampania 1na6

Fundacja Udar Mózgu

Stop Udarom

Ratownictwo Medyczne

TVP3 Gdańsk