Upadki

Liczne badania dowodzą¹, że przynajmniej raz w roku upada spośród osób powyżej 65 roku życia:

 • aż 50-67% pensjonariuszy domów opieki
 • 33% mieszkających samodzielnie
 • 20% chorych hospitalizowanych

Przyczyny upadków

 1. Wewnętrzne – będące następstwami złego stanu zdrowia
  • osteoporoza
  • niedowidzenie / ślepota
  • zaburzenia równowagi / zawroty głowy
  • inne choroby
 2. Zewnętrzne – pochodzące z otaczającego środowiska
  • mieszkanie – ze statystyk wynika – co zaskoczy wielu – iż najczęściej do upadków dochodzi w mieszkaniach lub ich najbliższym otoczeniu. Powodem są często dywany, progi, schody lub drobne prace domowe, jak wymiana żarówki, wieszanie firanek, czy inne banalne, rutynowe czynności

Profilaktyka przeciw upadkom

 1. Usunąć dywaniki, szczególnie miękkie, mające tendencję do zwijania się.
 2. Oświetlenia ogólne należy uzupełnić punktowym, co ułatwi funkcjonowanie narządu wzroku (nie żałować elektryczności, upadki kosztują więcej).
 3. Usunąć zbędne bibeloty, by ułatwić dostęp do niezbędnych przedmiotów, np. telefonu.
 4. Kable i inne przedmioty na podłodze mogą okazać się pułapką.
 5. Progi należy usunąć!
 6. Domowe pantofle mają być na nogach, a nie leżeć gdzieś pod łóżkiem, bo ryzyko upadku jest bez nich większe.
 7. Domowe pantofle powinny być podbite podeszwą, ratującą przed poślizgnięciem się.
 8. Usunąć wannę, a zamiast niej korzystać z prysznica ze stołeczkiem.
 9. Podłoga w łazience nie może być śliska, ewentualnie może być wyłożona antypoślizgowymi materiałami.
 10. Uchwyt przy prysznicu pomoże zachować równowagę, gdy zakręci się w głowie!

Kiedy nastąpi upadek

40% upadków kończy się poważnymi obrażeniami, szczególnie złamaniami kończyn oraz urazami czaszkowo – mózgowymi. Upadek występuje niespodziewanie i w całkowicie przypadkowym miejscu. Jeżeli dojdzie do złamania kości lub utraty przytomności szanse na dotarcie do telefonu i wezwanie pomocy mogą okazać się trudne lub niemożliwe. Osoby mieszkające samotnie lub przebywające same w ciągu dnia przez kilka godzin w takiej sytuacji mogą czekać na pomoc od kilku godzin do nawet kilku dni!!! W takiej sytuacji urządzenie teleopiekuńcze w formie opaski na rękę może okazać się jedyną szansą na wezwanie pomocy.

Poznaj urządzenie teleopiekuńcze SiDLY Care

Zobacz też – Udar Mózgu


¹1.Thornby MA. Balance and falls in the frail older person: a review of the literature. Top Ger Rehab 1995, 11:35-43.  2.Rigler SK. Preventing falls in older adults. Hospit Pract 1999, 34: 8-12.  3.Simpson JM. Elderly people at risk of falling: the role of muscle weakness. Physiother 1993, 79: 12-18.  4.Tinetti ME, Baker DI, Mc Vay G, et al. A multifactorial intervention to reduce the risk of falling among elderly people living in the community. N Engl J Med 1994, 331: 821-827.